Fotografia grupowa uczestników uroczystości. Widoczni m.in.: Józef Flach (pierwszy z prawej), Jan Stankiewicz (drugi z lewej, w głębi), Stanisław Stwora (drugi z lewej, siedzi) , Stanisław Mróz (pierwszy z lewej, siedzi) Ludwik Szczepański (piąty z prawej, w głębi), Leon Tomaszkiewicz (pierwszy z lewej na górze), Jan Śmiechowski (drugi z prawej na górze).