Odsłonięcie pomnika ku czci żołnierzy francuskich poległych w Poznaniu w czasie wojny francusko-pruskiej. Wojewoda poznański Roger Raczyński składa wieniec w imieniu rządu polskiego, generał Kazimierz Dzierżanowski składa wieniec w imieniu marszałka Józefa Piłsudskiego. Widoczny generał Józef Haller.