Na pierwszym planie od lewej: gen. Tadeusz Bór-Komorowski, marszałek Arthur Harris. Na dalszym planie w środku gen. Mateusz Iżycki.

Fotografia Czesława Datki.