Poświęcenie drogi Kraków-Wieliczka przez księdza infułata Józefa Kulinowskiego. Widoczni m.in. starosta krakowski Władysław Wnęk, wiceminister komunikacji Julian Piasecki, wicewojewoda krakowski Piotr Małaszyński, dyrektor Okręgu Poczt i Telegrafów w Krakowie Alfred Spett.