Uczestnicy uroczystości. Widoczni m.in. prezydent RP Ignacy Mościcki (siedzi z przodu na fotelu), Aleksandra Piłsudska, premier Aleksander Prystor (siedzi na Ignacym Mościckim, z brodą), marszałek senatu Władysław Raczkiewicz, minister spraw zagranicznych Józef Beck, minister pracy i opieki społecznej Stefan Hubicki, prezes PKO Henryk Gruber, generał Czesław Jarnuszkiewicz, radca Michał Mościcki, kapitan Zygmunt Gużewski (stoi za Aleksandrem Prystorem), prezes Najwyższej Izby Kontroli Jakub Krzemieński.