Zwiedzanie szpitala przez uczestników uroczystości. Widoczni m.in: kardynał Aleksander Kakowski (z pastorałem), biskup Antoni Szlagowski (1. z prawej), nuncjusz papieski w Polsce Francesco Maarmaggi (1. z lewej), prezydent Warszawy Zygmunt Słomiński (stoi na lewo za A. Kakowskim).