Uczestnicy uroczystości. Widoczni m.in.: minister komunikacji Juliusz Ulrych (w pierwszym rzędzie pierwszy z prawej), wiceminister komunikacji Julian Piasecki (drugi z prawej).