Józef Piłsudski i legioniści obserwują mecz piłki nożnej. Siedzą od lewej.: ppłk Andrzej Galica, komendant Józef Piłsudski, ppłk Bolesław Roja.