Siedzą od lewej: konsul generalny Karol Poznański, dyr. Biblioteki Polskiej w Paryżu Franciszek Pułaski, ambasador Alfred Chłapowski, senator Bolesław Motz.