Defilada wojska i organizacji przysposobienia wojskowego, na trybunie m.in.: wojewoda poznański Roger Raczyński, gen. Oswald Frank, wicewojewoda poznański S. Kaucki.