Fotografia grupowa. Józef Piłsudski (siedzi na fotelu z bukietem) na raucie z okazji własnych imienin, widoczni między innymi: gen. Lucjan Żeligowski (siedzi 1. na prawo od Marszałka), gen. Gustaw Orlicz-Dreszer (stoi 3. z prawej w 2. rzędzie), rtm. Kazimierz Jurgielewicz (stoi na lewo za marszałkiem), adiutant Józefa Piłsudskiego por. Michał Galiński (stoi na prawo za marszałkiem), poseł Marian Zyndram Kościałkowski (stoi 1. z lewej na pierwszym planie).