Wojewoda warszawski Stanisław Twardo (siedzi, z lewej) i weterani wpisują się do książki życzeniowej wyłożonej na Zamku Królewskim. Widoczny także m.in. jeden z weteranów powstania styczniowego Wiktor Malewski (siedzi 1. z prawej).