Uroczystości na cmentarzu przy grobie Brata Alberta.