Prezydium akademii w sali Rady Miejskiej. Siedzą m.in. prezydent Warszawy Zygmunt Słomiński (5. z lewej), dyrektor Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego płk Władysław Kiliński (6. z lewej), Antoni Kiliński (4. z lewej), poseł Antoni Snopczyński (1. z prawej).

Autor fotografi: Jan Binek