Uroczystości pogrzebowe Józefa Piłsudskiego w Krakowie. (18 maja 1935 r.) Profesorowie wyższych uczelni podczas uroczystości pogrzebowych.