Prezydent Warszawy Stefan Starzyński wygłasza przemówienie z trybuny ustawionej przed domem przy ulicy Żurawiej 44 przemianowanej na ulicę Tadeusza Żulińskiego (dowódcy batalionu), z którego nastąpił wymarsz batalionu warszawskiego.