Litografia Jędrzeja Brydaka sprzed 1866 roku, wydana przez Zakład Litograficzny M. Salby.