Fotografia grupowa arcyksięcia Karola i jego gości na dachu Pałacu Prasy. Od lewej widoczni m.in.: arcyksiążę Karol Olbracht Habsburg (w kapeluszu), hrabiostwo Wrangelowie, książę Hieronim Mikołaj Radziwiłł (drugi z prawej) i młody hrabia Wrangel.