Powitanie jugosłowiańskich parlamentarzystów na dworcu. Widoczni m.in.  prezes Polsko-Jugosłowiańskiego Porozumienia Parlamentarne Grga Andjelinovic, konsul  Jugosławii w Poznaniu Marcel Scheffs, prezes Towarzystwa Polsko-Jugosłowiańskiego  Aureli Serda-Teodorowski, poseł Leon Surzyński.