Powitanie polityków Czechosłowacji, Włoch oraz Królestwa Serbów Chorwatów i Słoweńców przez polskich polityków na dworcu w Warszawie. Widoczni m.in.: minister przemysłu i handlu Czechosłowacji Ladislav Novak (trzeci z lewej w pierwszym rzędzie), dyrektor włoskiego Ministerstwa Przemysłu i Handlu Pilotti, szef Kancelarii Cywilnej Prezydenta Czechosłowacji Samal, dyrektor Departamentu Ministerstwa Przemysłu Królestwa Serbów Chorwatów i Słoweńców Branko Lazarević, wiceminister przemysłu i handlu Franciszek Doleżal (pierwszy z prawej na pierwszym planie), szef sekretariatu ministra przemysłu i handlu Czesław Peche (drugi z lewej w pierwszym rzędzie), wicekomisarz rządu m. st. Warszawy Józef Ołpiński, attache wojskowy Czechosłowacji płk Rudolf Viest, naczelnik Wydziału Południowego w Departamencie Polityczno-Ekonomicznym MSZ Władysław Schwarzburg-Gunther oraz poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny Polski w Czechosłowacji Wacław Grzybowski (w drugim rzędzie drugi z prawej). Fotografia grupowa wykonana podczas opuszczania dworca.