Fotografia grupowa fińskiej delegacji wojskowej oraz towarzyszących im polskich oficerów na Wawelu. Widoczni m.in.: gen. dyw. Stanisław Wróblewski (6. z prawej), płk Stanisław Bernard Mond (1. z prawej), płk Kurt Martti Wallenius (5. z lewej), płk Karl Birger Helsingius (5. z prawej).