Ministrowie pracy i opieki społecznej Francji Justin Godart (z prawej) i Polski Franciszek Sokal (z lewej) podczas podpisywania protokołu emigracyjnego (uzupełniającego polsko-francuska konwencję emigracyjną) w sali audiencjonalnej Prezydium Rady Ministrów.