Władze naczelne LOPP w mieszkaniu gen. Leona Berbeckiego (1 z lewej). Widoczny także minister Alfons Kuhn (siedzi w środku).

Fotografia z lat 1933-1939.