Włodzimierz Rodziewicz. Fotografia portretowa. Zdjęcie z archiwum Katedry Chemii Nieorganicznej Wydziału Chemicznego, Politechniki Gdańskiej.