Rycina opublikowana w książce Włodzimierza Zagórskiego "Z teki chochlika: piosnki i żarty (1865-1881), wydanej w 1882 roku we Lwowie przez F.H.Richtera.