Fotografia Henryka Włocha ze zbiorów Fototeki FINA.