Wręczenie ministrowi skarbu Władysławowi Zawadzkiemu odznaki strzeleckiej podczas zawodów strzeleckich urzędników skarbowych.