Wręczenie sztandarów pułkom artylerii stacjonującym na terenie VII Okręgu Korpusu w Poznaniu. Biskup polowy Józef Gawlina święci sztandary.