Marszałek Józef Piłsudski wbija gwóźdź w drzewiec sztandaru. Widoczny także m.in. ppłk Aleksander Prystor (podaje gwóźdź).