Prezydent RP Ignacy Mościcki (10. z lewej) podczas zwiedzania wystawy. Widoczni m.in. prezes BBRW Walery Sławek (7. z lewej), generał Józef Kordian Zamorski (6. z lewej), szef Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Bronisław Hełczyński (8. z lewej), szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP pułkownik Jan Głogowski (11. z lewej), artysta rzeźbiarz Franciszek Strynkiewicz (6. z prawej), artysta malarz Stanisław Rzecki (trzyma kartkę), artysta malarz Stefan Modzelewski (4. z lewej), artysta malarz Józef Ryszkiewicz (5. z lewej), adiutant prezydenta RP Zygmunt Gużewski (9. z lewej).