Uczestnicy otwarcia wystawy. Widoczni m.in. artystka malarka Helena Teodorowicz-Karpowska, prezes Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych Stanisław Brzeziński (5. z prawej), artysta malarz Wojciech Kossak (6. z prawej), artysta malarz Kazimierz Lasocki (4. z lewej), generał Kajetan Olszewski, hr. Maurycy Zamoyski.