Zaproszeni goście podczas zwiedzania wystawy. Stoją od prawej: prezydent Warszawy Stefan Starzyński, profesor Bogdan Pniewski, wiceminister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Jerzy Aleksandrowicz, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie profesor Wojciech Jastrzębowski.