Uczestnicy otwarcia wystawy. Stoją od lewej: minister komunikacji Alfons Kuhn, wiceprezydent m.st.Warszawy Ryszard Błędowski, żona ministra Alfonsa Kuhna, artysta malarz Adam Styka, żona wiceprezydenta m.st.Warszawy Mariana Borzęckiego, prezydent m.st. Warszawy Zygmunt Słomiński.