Rycina z książki Jerzego Samuela Bandtkiego "Dzieje Królestwa Polskiego. T. 2", wydanej w 1820 roku we Wrocławiu przez W.B. Korna (tablica między stronami 62 i 63).