Gen. dyw. Tadeusz Piskor, jako reprezentant Prezydenta RP Ignacego Mościckiego i wiceminister spraw wojskowych gen. Kazimierz Fabrycy, jako reprezentant Marszałka Józefa Piłsudskiego podczas mszy polowej, celebrowanej przez biskupa Józefa Gawlinę.

Fotografię wykonał Witold Pikiel.