Zwycięska ekipa Korpusu Ochrony Pogranicza. Z prawej strony widoczny gen. Franciszek Kleeberg.

Fotografia jakuba Szapiro.