Legioniści na Błoniach. Widoczni m.in. zastępca dowódcy Korpusu Ochrony Pogranicza gen. Wilhelm Orlik-Ruckemann, inspektor armii Mieczysław Norwid-Neugebauer.