Prezydium zjazdu. Widoczni od lewej: H. Hermanowski, wicemarszałek sejmu Tadeusz Schaetzel, komisarz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Stefan Hubicki, wicewojewoda kielecki Stefan Bieniewski, F. Dziubiński.