Uczestnicy zjazdu na dziedzińcu więziennym. Widoczny m.in. wiceminister sprawiedliwości Stefan Sieczkowski (siedzi w środku).