Fotografia Kuczyńskiego wykonana w Krakowie ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.