Ilustracja z książki Kazmimieza Chłędowskiego "Królowa Bona : obrazy czasu i ludzi", wydanej we Lwowie w 1929 roku.