Rozmowa z Barbarą Sass-Zdort na temat pracy reżysera. Cykl „Oczami mistrzów” (Notacje Archiwalne SFP) to seria rozmów - wywiadów o charakterze retrospektywnym - z filmowcami, twórcami polskiego kina z najróżniejszych profesji. Ich celem jest stworzenie panoramy polskiej kinematografii, udokumentowania jej historii oraz zarysowania portretów filmowych tworzących ją ludzi.
03.04.2014. Materiał opublikowany na stronie Stowarzyszenia Filmowców Polskich.