Zbigniew Libera przywołuje fakty z życia Edwarda Krasińskiego – naukę w krakowskiej Staatliche Kunstgewerbeschule w czasie okupacji niemieckiej, udział w happeningach Tadeusza Kantora i zaangażowanie w działalność warszawskiej Galerii Foksal, której był współzałożycielem. Opowiada również o przyjaźni Krasińskiego z Henrykiem Stażewskim; artyści przez blisko 40 lat dzielili mieszkanie, zamienione obecnie w Instytut Awangardy. Rok produkcji 2014; producent: Muzeum Sztuki w Łodzi; Narodowy Instytut Audiowizualny; Telewizja Polska S.A. Materiał opublikowany na stronie Ninateka.pl.