Mateirał Instytutu Pamięci Narodowej opublikowany na kanale IPNtv.