Wykład profesora Tadeusza Lubelskiego, nagrany w 2015 roku, opublikowany w protalu Akademia Polskiego Filmu.