Program Stanisława Janickiego dotyczący obecności innych krajów europejskich w kinematografii polskiej. Reżyserowie: Mieczysław Krawicz, Michał Waszyński, Eugeniusz Cękalski, Karol Szołowski, Jerzy Gabryelski, Bazyli Sikiewicz, Zdzisław Skowroński, Emil Chaberski. Materiał opublikowany na stronie telewizji Kino Polska.