Audycja Polskiego Radia z 18.10.1984, poświęcona życiu i działalności Bolesława Szczodrego [ok. 1042-1081 lub 1082], króla Polski. Zawiera:
1. Rozmowę Leszka Czerwińskiego z profesorem Tadeuszem Grudzińskim, historykiem mediewistą: - trudna sytuacja wewnętrzna w momencie objęcia tronu przez Bolesława Szczodrego; - poparcie uzyskane od papieża; - szukanie sprzymierzeńców na Węgrzech; - budowanie antycesarskiej koalicji; - koronacja na króla Polski 1076 roku; - opis konfliktu króla z biskupem Stanisławem w "Kronice polskiej" Wincentego Kadłubka; - pozycja biskupów u schyłku XI wieku; - pochodzenie przydomków „śmiały” i „szczodry”; - pozycja Bolesława Szczodrego na tle władców Europy.
2. Rozmowę redaktor Elizy Bojarskiej z profesorem Stanisławem Trawkowskim, historykiem mediewistą: - stosunki polsko-ruskie w czasach Bolesława Szczodrego; - skutki zabicia biskupa Stanisława przez króla.
3. Fragmenty utworów: - Król Bolesław Śmiały [fragment], Adam Bełcikowski [Świętochowski]; - opis króla Bolesława Szczodrego [brak informacji o autorze i tytule utworu]; [Świętochowski]; - Kronika polska [fragment], Gall Anonim, przekład Roman Grodecki [Krusiewicz].

Autor audycji, prowadzenie - Eliza Bojarska; prowadzenie - Leszek Czerwinski; aktor - Krzysztof Świętochowski.