Audycja Polskiego Radia z 08.04.1977, poświęcona hetmanowi Stefanowi Czarnieckiemu [1599-1665] i jego działaniom podczas potopu szwedzkiego:
1. Rozmowa Elizy Bojarskiej z Bożeną Krzywobłocką, historykiem: - najazd szwedzki w oczach Sienkiewicza; - postać hetmana Czarnieckiego w oczach mu współczesnych i potomnych; - koncepcje strategiczne Czarnieckiego; - twórca koncepcji wojny szarpanej zwanej wojną podjazdową; - zalety i wady hetmana Czarnieckiego; - bitwy rozegrane przez Czarnieckiego w czasach potopu szwedzkiego; - ludowość Czarnieckiego jako bohatera powszechnej wojny; - traktat pokojowy w Oliwie.
2. Fragmenty tekstów: - Potop, Henryk Sienkiewicz [Kumor]; - list króla szwedzkiego Karola Gustawa do Stefana Czarnieckiego, przekład brak danych [Kumor]; - Uniwersał Stefana Czarnieckiego [Kumor]; - Pamiętniki Czarnieckiego [Kumor]; - Księga pamiętnicza wydarzeń zaszłych na Litwie 1654-1668 [Kumor]; - tekst i autor nieznani [Kumor].

Autor audycji, prowadzenie - Eliza Bojarska; aktor - Krzysztof Kumor.