INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Adam Piskozub      Adam Piskozub, wizerunek na podstawie fotografii.

Adam Piskozub  

 
 
1891-04-04 - 1951-06-18
Biogram został opublikowany w 1981 r. w XXVI tomie Polskiego Słownika Biograficznego
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Piskozub Adam, pseud. i krypt.: A…a, Aa, A. B., B., Adam Brzeg, Dr B., niektóre prace podpisywał także: Adam Brzeg-Piskozub (1891–1951), dziennikarz, literat, historyk literatury. Ur. 4 IV w Stanisławowie, był synem Antoniego (1848–1924), sędziego sądu apelacyjnego. Do gimnazjum uczęszczał od r. 1901 w mieście rodzinnym (klasy I–VI, VII – w nowo utworzonym tamże Gimnazjum II), a następnie do Gimnazjum III we Lwowie i tam w r. 1909 złożył egzamin dojrzałości. Studiował polonistykę na Wydziale Filozoficznym Uniw. Lwow., gdzie uzyskał doktorat filozofii. Jeszcze jako student pisał nowele, zebrane potem w tomie Przeczucia (Lw. 1913), oraz recenzje teatralne. Równocześnie ogłaszał artykuły i rozprawki historycznoliterackie poświęcone przede wszystkim „Legionowi” Stanisława Wyspiańskiego. P. podjął systematyczne badania genetyczne nad tym dramatem, ich wyniki przedstawił w rozprawce Krasiński a Wyspiański. I (Ze studiów nad Legionem), (Lw. 1912), w r. n. ogłosił pierwszą monografię tego utworu pt. Do źródeł twórczości St. Wyspiańskiego. Studium o Legionie (Lw. 1913), napisaną – jak zaznaczył – «za inicjatywą» prof. Józefa Kallenbacha. Osobną rozprawkę poświęcił P. omówieniu kwestii Wyspiański a Heine („Przegl. Wpol.” 1913 nr 12–13). Inną dziedziną historycznoliterackich zainteresowań P-a była poezja powstania styczniowego. Wespół ze Stanisławem Lamem opracował jej antologię pt. Polska w pieśni 1863 r. (Lw. 1912); natomiast ogłoszona w r. n., jako dopełnienie tej publikacji, praca P-a Zmierzch romantyzmu. Zarys poezji powstania styczniowego (Lw.) miała już wyraźnie publicystyczny charakter. W r. 1914 powstała najobszerniejsza, oparta na szerokiej lekturze zachodnioeuropejskich prac teoretycznych, rozprawa P-a Dramat w polskiej twórczości ludowej („Przew. Nauk. i Liter.” 1919); jej zadaniem było «wykazanie, jaką rolę odgrywała i odgrywać winna twórczość ludowa, widziana […] pod względem bogactwa żywiołu dramatycznego, jaki się w niej kryje». P. przeszedł tymczasem do pracy w dziennikarstwie. Odbył praktykę w lwowskim dzienniku „Wiek Nowy” i pracował w jego redakcji, był też członkiem redakcji tamtejszej „Gazety Wieczornej”. Brał udział w walkach polsko-ukraińskich o Lwów w r. 1918.

W r. n. P. przeniósł się do Warszawy, gdzie pracował w „Przeglądzie Wieczornym”; zamieszczał w tym dzienniku artykuły polityczne i o tematyce gospodarczej. Był korespondentem wojennym na froncie białoruskim, pisał relacje z walk powstańczych na Górnym Śląsku, w r. 1920 towarzyszył oddziałom polskim zajmującym Pomorze. W r. 1924 był referentem prasowym w Min. Poczt i Telegrafów. Jednocześnie kontynuował twórczość beletrystyczną w r. 1919 na łamach „Kuriera Porannego” i „Przeglądu Wieczornego”. Osobno wydał dwie powieści: pierwsza z nich, Haszysze (Lw. 1921), nawiązywała do młodopolskich wzorów w tematyce (środowisko artystów-wykolejeńców) i stylu, druga, Zwierciadło kobiety (W. ok. 1922), miała charakter sensacyjno-obyczajowy. W r. 1922 P. przeniósł się z „Przeglądu Wieczornego” do „Gazety Warszawskiej”, gdzie pisywał na tematy gospodarcze. Artykuły polityczne zamieszczał także w „Gazecie Administracji i Policji Państwowej” (1922–3), „Kurierze Porannym” (1920–3), „Myśli Narodowej” (1923) i w innych pismach. W r. 1925 został naczelnym redaktorem organu konserwatystów wielkopolskich „Dziennika Poznańskiego”, który – pod jego kierownictwem – zajął po zamachu majowym stanowisko prorządowe. Pismo to, z którym współpracował jeszcze przed objęciem redakcji, prowadził do kwietnia 1929. Dn. 28 II t. r. P. wziął udział w konferencji prasy konserwatywnej w Krakowie. W listopadzie t. r. objął stanowisko naczelnego redaktora nowo utworzonego w Toruniu prorządowego dziennika „Dzień Pomorski” (zabierając ze sobą kilku doświadczonych dziennikarzy z zespołu „Dziennika Poznańskiego”) i prowadził go do r. 1931. Następnie wrócił do Warszawy i wszedł w r. 1932 do Agencji Wschodniej (która w okresie pomajowym miała charakter endecki) jako kierownik i wspólnik oraz naczelny redaktor wydawanej przez tę agencję „Codziennej Gazety Handlowej”. W r. 1932 ogłosił drukiem Memoriał w sprawie celowej propagandy państwowej [polskiej] na terenie Ameryki Północnej (Toruń). W okresie okupacji niemieckiej był zatrudniony w Radzie Głównej Opiekuńczej (RGO). Podczas powstania warszawskiego w r. 1944 był sekretarzem generalnym RGO zarządu na m. st. Warszawę. Po wojnie przeniósł się do Poznania i aż do śmierci pracował w tamtejszym oddziale «Domu Książki»; po r. 1939 poniechał działalności pisarskiej. P. zmarł 18 VI 1951 w Poznaniu, pochowany został na cmentarzu na Górczynie.

O stosunkach rodzinnych P-a brak wiadomości.

 

Fot. w: „Ilustracja” 1925 nr 27; – Baranowski H., Bibliografia miasta Torunia, W. 1972; Bibliografia czasopism pomorskich. Województwo bydgoskie, Tor. 1960; Vrtel-Wierczynski S., Bibliografia literatury polskiej za r. 1919, Lw. 1926; toż za r. 1922, Lw. 1925; Lam S., Współcześni pisarze polscy, W. [1922]; Wyspiański S., Dzieła zebrane, Kr. 1967–8 XV vol. 2–4; – Garztecki S., Materiały do słownika publicystów i dziennikarzy polskich. Piskozub Adam, „Zesz. Prasozn.” 1969 nr 1 s. 101–2; Kroll B., Opieka i samopomoc społeczna w Warszawie 1939–1945, W. 1977; tenże, Opieka społeczna w powstańczej Warszawie. Rada Główna Opiekuńcza, zarząd na m. st. Warszawę, w: Warszawa lat wojny i okupacji 1939–1944, Z. 4, W. 1975; Paczkowski A., Prasa polska w l. 1918–1939, W. 1980; Rudziński E., Informacyjne agencje prasowe w Polsce 1926–1939, W. 1970; Władyka W., Działalność polityczna polskich stronnictw konserwatywnych w latach 1926–1935, Wr. 1977; – [Rec. Haszyszów]: (M. Or.), „Polska Zbrojna” 1921 nr 45, W.P., „Kur. Por.” 1921 nr 303; [Rec. Polski w pieśni 1863 r.]: „Krytyka” T. 42: 1914 s. 382–3; [Rec. Zwierciadła kobiety]: W., „Kur. Por.” 1922 nr 337; – Ludność cywilna w powstaniu warszawskim, W. 1974 II; Moja droga do dziennikarstwa, W. 1974; [Piskozub A.], Brzeg A., Na „pancerce” do Torunia, „Dzień Pomor.” 1930 nr 15; Sprawozdanie Dyrekcji c.k. II Gimnazjum z polskim językiem wykładowym w Stanisławowie za r. szk. 1907/8, Stanisławów 1908; Sprawozdanie Dyrekcji c.k. Gimnazjum w Stanisławowie za r. szk. 1901/2–1906/7, Stanisławów 1902–7; Sprawozdanie Dyrekcji c.k. Lwowskiego Gimnazjum im. Franciszka Józefa za r. szk. 1909, Lw. 1909; Wspomnienia dziennikarzy o wrześniu 1939 r., W. 1965; – „Dzien. Pozn.” 1931 nr 268 s. 3, nr 270 s. 4, 1934 nr 1; „Gaz. Poranna” 1924 nr 7059 s. 6 (dot. Ojca); „Głos Wpol.” 1951 nr 169; – B. Ossol.: rkp. 12283 (listy P-a do W. Feldmana); IBL PAN: Kartoteka bibliograficzna.

Rościsław Skręt

 

 

Powyższy tekst różni się w pewnych szczegółach od biogramu opublikowanego pierwotnie w Polskim Słowniku Biograficznym. Jest to wersja zaktualizowana, uwzględniająca opublikowane w późniejszych tomach PSB poprawki i uzupełnienia.  

 

 
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.