INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Antoni Karol Suchanek     

Antoni Karol Suchanek  

 
 
1901-04-27 - 1982-11-19
Biogram został opublikowany w latach 2007-2008 w XLV tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Suchanek Antoni Karol (1901–1982), malarz, rysownik, grafik.

Ur. 27 IV w Rzeszowie, był synem Henryka, inżyniera kolejnictwa, i Zofii z Kamińskich. Miał siostry Zofię i Ludwikę oraz brata Henryka.

Dzieciństwo spędził S. w Nowym Sączu, gdzie ukończył niższe gimnazjum; kształcił się wówczas prywatnie u miejscowego malarza Bolesława Barbackiego. W r. 1917 rozpoczął studia w ASP w Krakowie, w klasie Józefa Mehoffera. Przypuszczalnie w 1. poł. r. 1919 wstąpił do 5. pp Legionów, a po odniesieniu rany pracował jako rysownik sztabowy. Wrócił następnie do Krakowa i ponownie podjął studia w ASP, tym razem w klasie Teodora Axentowicza. W r. 1923 ożenił się i zamieszkał w Miejskiej Górce (pow. rawicki), a w r. 1924 przeniósł się do Bydgoszczy, gdzie podjął pracę w Zakładach Graficznych Inst. Wydawniczego «Biblioteka Polska». Swoje umiejętności doskonalił pod dużym wpływem przebywającego latem w podbydgoskim Gościeradzu Leona Wyczółkowskiego i działającego w Bydgoszczy Antoniego Procajłowicza, po którym przejął stanowisko kierownika typograficznego Drukarni «Biblioteki Polskiej». Uczestnicząc w życiu artystycznym Bydgoszczy, utrzymywał też kontakty z Konfraternią Artystów w Toruniu, a latem wyjeżdżał na Wybrzeże, m.in. do Orłowa. Już wtedy wprowadził do tematyki swych prac stocznie. Pierwsza wystawa indywidualna S-a odbyła się w lipcu 1929 w sali Oazy w Jastarni. T.r. na „Wystawie jesiennej artystów malarzy i rzeźbiarzy miejscowych i z Pomorza” w Muz. Miejskim w Bydgoszczy zaprezentował dziewiętnaście obrazów, z których dwa (Świt i Przy brzegu) Muzeum zakupiło do swych zbiorów; w grudniu pokazał jedenaście prac w TPSP w Toruniu. Należał do współzałożycieli utworzonego 24 X Związku Plastyków w Bydgoszczy (od r. 1930 Związek Plastyków Pomorskich).

W r. 1930 przeniósł się S. do Poznania wraz ze Stefanią Olmą (był z nią związany od r. 1929). W kwietniu 1930 pokazał kilka prac na Wystawie Morskiej w gmachu Zachęty w Warszawie, a w poł. r. 1931 zamieszkał w stolicy. Zilustrował wówczas kilka książek dla dzieci, m.in. „W krainie baśni” Anieli Pinon-Gackiej (W. 1931) i „Na tratwie” Tadeusza Kutza (W. 1932). W grudniu 1931, razem z Kazimierzem Lasockim i Janem Szopińskim, wystawiał w fabryce mebli «M. Zakrzewski i spółka w Warszawie», prezentując blisko sto prac, m.in. obrazy: Autoportret, Kipiel, Kościół Najświętszej Marii Panny w Gdańsku, Morskie Oko i Uliczka na Helu, szkice do cyklu Nirwana oraz cykl miniatur Polskie morze. W r. 1933 w wystawiał w gmachu Zachęty na ekspozycji Sekcji Morskiej Polskiego Tow. Artystycznego (PTA) (kwiecień) i na dorocznym Salonie (grudzień, otrzymał wtedy Zaszczytne Wyróżnienie TZSP za Studium portretowe), w r. 1934 na wystawach ogólnych TZSP (trzykrotnie) i Salonie (otrzymał medal brązowy za Złamaną falę), a także na wystawie Sekcji Morskiej PTA oraz w Jastarni i Juracie. Działał w Warszawie w Sekcji Morskiej PTA oraz Lidze Morskiej i Kolonialnej. Od r. 1933 był członkiem zarządu i przewodniczącym sekcji graficznej Zrzeszenia Polskich Artystów Plastyków, a w maju 1934 wszedł w skład zarządu PTA. T.r. podjął współpracę z galerią malarstwa marynistycznego, założoną w Gdyni w kawiarni «Cyganeria» przez malarza marynistę Mariana Mokwę. W r. 1935 uczestniczył w wystawach zbiorowych w Zachęcie, gdzie w październiku t.r. miał też ekspozycję indywidualną i był członkiem jury Salonu Jubileuszowego (pokazał na nim olejny Motyw morski nagrodzony przez Centralny Związek Przemysłu Polskiego). Prace S-a eksponowane w lutym 1936 w Muz. Miejskim Bydgoszczy na wystawie Związku Zawodowych Plastyków Wielkopolsko-Pomorskich, spotkały się z uznaniem krytyki („Plastyka” 1936 nr 2). T.r. wystawiał też w krakowskim TPSP oraz Zachęcie na ekspozycjach „Warszawa w obrazach” (otrzymał dyplom uznania), Koła Marynistów Polskich oraz indywidualnej (wrzesień); został też członkiem komitetu i wicegospodarzem wystaw w Zachęcie. W styczniu 1937 w Krakowie w TPSP pokazał trzydzieści dziewięć pejzaży, w lutym był członkiem komitetu organizacyjnego i jurorem Wystawy Morskiej w Zachęcie, a za pokazane prace otrzymał nagrodę. W Zachęcie wystawiał jeszcze w maju t.r. na ekspozycji „Kobieta w sztuce” i na wystawie ogólnej; w grudniu na dorocznym Salonie za olejny obraz Wsi spokojna otrzymał Nagrodę Prezesa Państw. Banku Rolnego. W październiku t.r. uczestniczył także w wystawie „Sztuka – Kwiaty – Wnętrza”, urządzonej w pawilonach Targów Poznańskich. W kwietniu i październiku 1938 eksponował obrazy na wystawach ogólnych w Zachęcie, a w grudniu był jurorem Salonu, na którym pokazał gwasze Panorama portu w Gdyni i Panorama portu w Gdyni II; za drugi z nich wyróżniono go srebrnym medalem. We wrześniu t.r. należał do komitetu organizacyjnego i jury Wystawy Morskiej w TPSP w Krakowie, której towarzyszyła pozakonkursowa wystawa jego 40 gwaszy, w październiku wystawiał tamże na ekspozycji zbiorowej „Józef Mehoffer i jego uczniowie”. W listopadzie razem ze Stefanem Modzelewskim i Wojciechem Kossakiem zasiadał w komisji oceniającej autentyczność płócien Kossaka. W r. 1939 kilkakrotnie wystawiał w TZSP, m.in. w lutym na III Wystawie Morskiej, gdzie za Panoramę Gdyni II otrzymał pierwszą nagrodę. W tym okresie miał także indywidualną wystawę we Lwowie. Wakacje t.r. spędził nad morzem, skąd 28 VIII wrócił do Warszawy i w zastępstwie zmobilizowanego gospodarza wystaw TZSP, jako wicegospodarz zwołał zebranie Komitetu Zachęty, na którym ustalono sposób zabezpieczenia zbiorów Towarzystwa. Organizował i częściowo nadzorował wywóz do Lublina obrazów Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem” i „Kazanie Skargi”, a „Konstytucję Trzeciego Maja” z pomocą woźnego ukrył w Warszawie.

Podczas okupacji niemieckiej w l. 1941 i 1942 pokazywał S. swe prace w warszawskiej kawiarni «Pod Kasztanem» na parterze gmachu Inst. Głuchoniemych przy pl. Trzech Krzyży. Dn. 5 VI 1943 został aresztowany razem z osiemdziesięcioma dziewięcioma uczestnikami orszaku ślubnego swej córki Teofili i Mieczysława Uniejewskiego i osadzony na Pawiaku. Zwolniony po dwóch dniach, podjął interwencję w sprawie zatrzymanej rodziny, w związku z czym aresztowano go ponownie. Na Pawiaku malował odtąd portrety więźniów, pejzaże marynistyczne, kwiaty i obrazy religijne, m.in. Sursum Corda (głowę Chrystusa). Dn. 24 VIII 1943 wywieziono go do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, gdzie otrzymał nr 139388 (Uniejewskiego rozstrzelano, żona i córka S-a trafiły do Brzezinki). S-a umieszczono początkowo w bloku 11, następnie dzięki staraniom kolegów przeniesiono go do bloku 24, gdzie pracował jako malarz w Lagermuseum, tworząc portrety, pejzaże morskie i kwiaty. Zwolniony w listopadzie 1943, wrócił do Warszawy i ukrywał się u malarza, Kazimierza Borzyma. Malował wówczas m.in. obrazy o tematyce obozowej. W kwietniu i maju 1944 pokazywał swe prace w Warszawie na zbiorowej wystawie w Salonie Sztuki «Nike». W powstaniu warszawskim 1944 r. dowodził obroną przeciwpożarową Inst. Głuchoniemych; 20 IX został ranny. Podczas powstania stracił cały dorobek artystyczny.

Od jesieni 1944 przebywał S. w Krakowie; na początku r. 1945 należał tam do ZPAP. W marcu t.r. wrócił do Warszawy i został intendentem Państw. Dyrekcji Muzeów i Ochrony Zabytków przy Ministerstwie Kultury i Sztuki (MKiS). Był równocześnie opiekunem gmachu Zachęty, w którym zamieszkał. W porozumieniu z MKiS stworzył wówczas ok. stu pięćdziesięciu prac w różnych technikach, m.in. cykl Niezapomniana Warszawa 1945, ukazujący ruiny miasta (niektóre widoki ukazały się też jako seria pocztówek). Szkice S-a wykorzystano przy odbudowie stolicy. W grudniu uczestniczył w wystawie „Ruiny Warszawy” w Salonie Sztuki «Nike». W r. 1946 zrezygnował z pracy w Zachęcie i jako delegat MKiS oraz Min. Żeglugi i Handlu wyjechał do Gdyni; osiedlił się w Orłowie. Malował i rysował widoki Gdańska i odbudowywane porty Wybrzeża, m.in. dla kierowanej przez Eugeniusza Kwiatkowskiego Delegatury Rządu ds. Wybrzeża. Był jednym z założycieli związanej z kawiarnią «Cyganeria» grupy Polskich Marynistów Plastyków. W r. 1947 ukazały się teki litografii S-a: Ruiny Starej Warszawy 1945 (W., ze wstępem Jana Zachwatowicza) oraz Polskie Wybrzeże (widoki Gdańska, Gdyni i Szczecina). Uczestniczył t.r. w Szczecinie w ekspozycji artystów Wybrzeża i Ziem Odzyskanych, a w Gdyni – Gdańskiego Okręgu ZPAP; miał też wystawę indywidualną pt. „Niezapomniana Warszawa” (pokazana również w Łodzi, a w r. 1948 w Radomiu). W Łodzi wystawił w r. 1948 pejzaże z tego miasta (m.in. Panorama Łodzi i Kominy dymią); t.r. ukazała się również teka jego autolitografii Łódź 1948.

Kontynuując tematykę marynistyczną, nawiązał S. współpracę z czasopismami „Morze” i „Młody Żeglarz” oraz gazetą „Dziennik Bałtycki”. W l. 1949–53 tworzył też, głównie rysunkowe, portrety aktorów Teatru Wybrzeże oraz Studia Operowego Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku (m.in. cykl Studia ze sceny i liczne szkice portretowe ulubionej modelki, aktorki Kiry Pepłowskiej); równocześnie powstawał też cykl portretów Ludzie Wybrzeża. Od r. 1950 uczył S. w Ognisku Kultury Plastycznej w Gdyni; t.r. wystawił w kawiarni «Cyganeria» Obrazy, studia i szkice. W r. 1951 wykonał ilustracje do książki Sławomira Siereckiego „Strażnicy morza” (Gd.), a latem t.r. był komisarzem artystycznym IV Festiwalu Plastyki w Sopocie. W l. 1951–5 uczestniczył w kilku wystawach zbiorowych m.in. II (1951/2) i IV (1954) Ogólnopolskiej Wystawie Plastyki w Warszawie, wystawie marynistycznej w Genui (1952) i VII Festiwalu Sztuk Plastycznych w Sopocie. Miał też wystawy indywidualne: Szkice ze sceny (Teatr Wybrzeże 1952 i 1953) oraz Gdańsk w akwareli Antoniego Suchanka (Sopot 1954). W tym okresie powstały liczne widoki polskich miast sukcesywnie wydawane drukiem jako teki: Stocznia Komuny Paryskiej w Gdyni (1956), Gdańsk 1957 (W. 1957) i Stocznia szczecińska (W. 1957) oraz jako albumy: Stocznia Gdynia (W. 1958) i Stocznia Gdańska w szkicach Antoniego Suchanka (W. 1960), a także komplety pocztówek, m.in. Poznań, Gdynia (1958) i Pomorze szczecińskie. W r. 1957 po raz pierwszy zaprojektował wystrój plastyczny statku (m/s «Dzierżyński»), a następnie malował obrazy do mess: m/s «Oliwa» (zbudowany w r. 1959), m/s «Koszalin» i m/s «Dęblin» (oba zbudowane w r. 1960) oraz m/s «Modlin» (zbudowany w r. 1961). Nadal uczestniczył w licznych wystawach zbiorowych, m.in. w r. 1960 w ekspozycji „Sądeczanie we współczesnej plastyce” w Nowym Sączu. T.r. miał ekspozycję indywidualną w Klubie Stow. Dziennikarzy Polskich w Gdańsku, a w r. 1961 w lokalu Biura Wystaw Artystycznych (BWA) w Gdyni wystawę retrospektywną. Na II wystawie Ziem Nadbałtyckich w Gdańsku, w r. 1962, zdobył srebrny medal za cykl Francja. Jego prace, w ramach tzw. wystaw pływających, pokazywano w r. 1965 podczas rejsu na m/s «Batorym». Kolejna indywidualna wystawa S-a, odbyła się we wrześniu 1966 w BWA w Gdyni. W czerwcu 1967 wziął S. udział w Salonie Dwudziestolecia Okręgu Gdańskiego ZPAP; w sierpniu t.r. jego wystawę Polskie budownictwo okrętowe pokazano w Muz. w Kwidzynie (powtórzona w listopadzie w Bibliotece Miejskiej w Tczewie, a w r. 1968 w Gdyni i Nowym Sączu, gdzie ponadto odbyła się druga ekspozycja S-a zatytułowana Malarstwo, rysunek, grafika). Dn. 28 VI 1971 w galerii Teatru Wybrzeże otwarto wystawę jubileuszową S-a; otrzymał wtedy Odznakę «Zasłużony Pracownik Morza» i Medal Neptuna, a w plebiscycie dziennika „Wieczór Wybrzeża” tytuł gdańszczanina roku. T.r. na wystawie filatelistycznej „Debiut 71” przyznano mu dyplom w randze złotego medalu za cykl Gdańsk usterki druku. W kwietniu 1974 wziął udział w wystawie „Malarstwo gdańskie 1945–1974” w Warszawie, a w r. 1975 w wystawie „Plastyka Wybrzeża” w Muz. Narodowym w Gdańsku. Uczestniczył w r. 1976 w objazdowej ekspozycji „Gdańsk w grafice współczesnej” i „Wystawie gdyńskich artystów plastyków z okazji pięćdziesięciolecia miasta” w BWA w Gdyni. Jego prace z obozu w Oświęcimiu pokazano t.r. na wystawie „Pamięci ludzkiej tragedii” w Muz. Historycznym M. Stoł. Warszawy, a w l. 1976–80 także na wystawach w Gdańsku, Malborku, Wrocławiu, Przemyślu, Jarosławiu, Chrzanowie, Kolonii i Rzeszowie. Cykl Warszawa 1945 wystawiono w r. 1978 w Muz. Woli w Warszawie. Kolejną wystawę jubileuszową S-a otwarto 4 III 1977 w Gdyni. S. wystawiał jeszcze w r. 1980 na ekspozycji „Gdańsk w twórczości artystów Wybrzeża” w Muz. Narodowym w Gdańsku.

S. używał rozmaitych technik artystycznych: malował olejno, akwarelą i gwaszem, wykonywał pastele i rysował różnymi środkami, czasem je mieszając. Jego szkice rysunkowe odznaczają się trafnością i lekkością. Nie był nowatorem, jednak jego dzieła prezentują dobry warsztat artystyczny, swobodnie operował w nich kolorem często kontrastując barwy ciepłe i chłodne. S. tworzył najczęściej portrety (przez całe życie powracał do autoportretu), martwe natury kwiatowe (lubił przedstawiać kwiaty więdnące) i pejzaże, rzadziej sceny rodzajowe. Uważany za jednego z najwybitniejszych polskich marynistów, sam wolał się określać jako malarz kobiet i kwiatów. Do jego pozazawodowych zainteresowań należała improwizatorska gra na fisharmonii, pasjonował się też grą w szachy i filatelistyką. Zmarł 19 XI 1982 w Gdyni, został pochowany na cmentarzu Witomińskim. Był odznaczony Krzyżami Oficerskim (1971) i Komandorskim (1978) Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi (1947) oraz Orderem Sztandaru Pracy I kl.

S. był trzykrotnie żonaty. W zawartym w r. 1922 małżeństwie z Teofilą z Foltów miał córkę Teofilę (ur. 1922) oraz synów Antoniego (1924–1943) i Henryka (ur. 1927). Ze związku ze Stefanią Olmą miał syna Jerzego (ur. 1930). W małżeństwie ze Stanisławą z Wolnych nie miał dzieci.

Od października 2003 do stycznia 2004 w Muz. Narodowym w Gdańsku miała miejsce wystawa „Antoni Suchanek, malarstwo, rysunek”, przeniesiona następnie (luty–marzec 2004) do Muz. Okręgowego w Nowym Sączu; pokazano wówczas 210 prac S-a. Kolejna wystawa S-a odbyła się w Gdyni w styczniu 2007. Imieniem S-a nazwano w r. 2002 ulicę w dzielnicy Chełm w Gdańsku.

Prace S-a znajdują się w zbiorach Muz. Narodowego i Muz. Morskiego w Gdańsku, Muz. M. Gdyni, Muz. zamkowego w Malborku, Muz. Historycznego M. Stoł. Warszawy, Muz. WP w Warszawie, Muz. Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Państw. Muz. Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu oraz w kolekcjach prywatnych.

 

Encyklopedia Gdyni, Gdynia 2006 (fot.); Indeks Artystów Plastyków (1939–1996), W. 1997; Pol. Bibliogr. Sztuki; – Antoni Suchanek: rysunki i akwarele „Warszawa 1945”, W. 1978; Autoportrety twórców polskich z kolekcji Andrzeja Cerlińskiego [b.r.m.w.]; Morze w obrazach artystów polskich XX w., Gd. 2007; Niezapomniana Warszawa 1945, Gdynia 1947; Polskie budownictwo okrętowe w plastyce Antoniego Suchanka, czerwiec–lipiec 1968, Nowy Sącz 1968; Zmorzyński W., Antoni Suchanek – malarstwo – rysunek, Gd. 2003; – Giełdon L., Gdynia malowana z pamięci, „Nasze Morze” 2007 nr 3, 4; Jaworska J., „Nie wszystek umrę...”. Twórczość plastyczna Polaków w hitlerowskich więzieniach i obozach koncentracyjnych 1939–1945, W. 1975; Lubicz-Lisowski J., Mój Antoni Suchanek, „Stolica” R. 39: 1984 nr 38; Między słowem a światłem: poezja i malarstwo współczesnych artystów z Wybrzeża, Oprac. K. Nowosielski, Gd. 2006; Pol. życie artyst. w l. 1915–39; Pol. życie artyst. w l. 1945–1960; Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, W. 1936 (kilka fot. zbiorowych); Wiercińska, Tow. Zachęty; Wilamowski J., Kopczuk W., Tajemnicze wsypy. Polsko-niemiecka wojna na tajnym froncie, W. 1990 (błędna informacja na temat okoliczności zatrzymania S-a przez Gestapo); Witz I., Plastycy Wybrzeża, Gd. 1969; Żabko T., Antoni Suchanek – artysta podziwiany, „Pomerania” 1977 nr 3; – Mater. do dziej. Akad. Sztuk Pięknych, II (błędnie oboczność nazwiska: Suchański); Sprawozdania Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych za r. 1935, W. 1935; – „Biul. Rady Artyst. ZPAP” 1979 nr 2; „Dzien. Bałtycki” 1958 nr 102; „Dzien. Pol.” 2004 nr z 13 II, 2005 nr z 4 I; – Nekrologi i wspomnienia pośmiertne: „Dzien. Bałtycki” 1982 nr 228–230.

Antoni Żabczyński

 
 

Chmura tagów

TAGI

Za pomocą tagów oznaczamy powiązania tematyczne postaci. Pozwalają one eksplorować serwis wg wybranych przez redakcję najważniejszych tematów dla danej postaci.

malarstwo pejzażowe, powstanie warszawskie 1944, rana w boju, małżeństwa - 3, dzieci - 4 (w tym 3 synów), Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, gimnazjum w Nowym Sączu, Związek Polskich Artystów Plastyków, malarstwo religijne, Order Sztandaru Pracy, ilustracje książkowe, wystawy malarskie w Warszawie, więzienie na Pawiaku, wystawy malarskie we Lwowie, grafika portretowa, rodzeństwo - 3 (w tym brat), obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau, Liga Morska i Kolonialna, hobby - filatelistyka, Order Odrodzenia Polski (PRL, komandoria), Order Odrodzenia Polski (PRL, krzyż oficerski), utrata dorobku w Powstaniu Warszawskim, Złoty Krzyż Zasługi PRL, areszt niemiecki (Gestapo), widoki Warszawy, okupacja niemiecka Warszawy 1939-1945, rana w powstaniu warszawskim, widoki miejskie, wystawy w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, wystawy w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, twórczość litograficzna, obrazy kwiatów, nagrody na wystawach malarskich, uczniowie Józefa Mehoffera, twórczość malarska (zmarli od 1951), uczniowie Teodora Axentowicza, okres wojen światowych, wystawa "Józef Mehoffer i jego uczniowie" w Krakowie 1938, dzieła w Muzeum Narodowym w Gdańsku, portrety aktorów, uczniowie Leona Wyczółkowskiego, wystawy malarskie w Łodzi, ojciec - inżynier kolejowy, patroni ulic w Gdańsku, wystawy malarskie w Bydgoszczy, twórczość graficzna, Wystawa "Kobieta w sztuce" w Warszawie 1937, Wystawa Morska w Warszawie 1939, widoki Gdańska, pasja do szachów, cmentarz Witomiński w Gdyni, dzieła w Muzeum Miasta Gdyni, dzieła w Muzeum Historycznym m. Warszawy, działa w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, dzieła w Muzeum Auschwitz-Birkenau, osoby na pomnikach (zm. 1951-2000)
 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.

Media

 

Chmura tagów

 
 

Postaci z tego okresu

 

w biogramy.pl

 

Bolesław Leśmian (pierwotnie Lesman)

22 I 1877 (wg aktu urodzenia) lub 12 I 1878 - 1937-11-05
poeta
 
 
więcej  

Postaci z tego okresu

 

w ipsb

 

Ignacy Juliusz Rosner

1865-01-01 - 1926-03-23
prawnik
 

Stanisław Piasecki

1900-12-15 - 1941-06-12
publicysta
 
 
więcej  
  Wyślij materiały Wyślij ankietę
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.